Organizacija

Naučni odbor Konferencije

Predsednik naučnog odbora

 • dr Darko Mitrović, vanredni profesor

Članovi naučnog odbora sa matične institucije:

 • dr Sanja Mandarić, redovni profesor
 • dr Goran Kasum, redovni profesor
 • dr Dragan Jocić, redovni profesor
 • dr Duško Ilić, redovni profesor
 • dr Robert Ropret, vanredni profesor
 • dr Lidija Moskovljević, vanredni profesor
 • dr Ana Vesković – Đaković, vanredni profesor
 • dr Bojan Leontijević, vanredni profesor
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Branka Marković, docent
 • dr Miloš Mudrić, docent
 • dr Goran Prebeg, docent

Članovi naučnog odbora sa drugih nacionalnih institucija:

 • dr Zvezdan Savić, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu
 • dr Nenad Koropanovski, vanredni profesor, Kriminalističko policijski Univerzitet, Beograd
 • dr Dragan Strelić, docent, Vojna akademija, Beograd
 • dr Hadži Miloš Vidaković, vanredni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Leposaviću

Organizacioni odbor Konferencije

Predsednik organizacionog odbora

 • Davor Štefanek, Predsednik Sportskog saveza Srbije

Članovi organizacionog odbora:

 • Goran Marinković, Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije
 • Miloš Marković, Sportski savez Srbije
 • dr Slobodanka Dobrijević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
 • Marija Čolić, asistent, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Generalni sekretar

 • dr Vladimir Miletić, docent, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Fotografija

 • Ivan Stefanović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
 • Predrag Racić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Sponzor vizuelnog identiteta

 • Pro OUTDOOR Team, Beograd