Kotizacija

Uplate za učešće u Konferenciji vrše se isključivo na zvanični žiro račun Fakulteta sa brojem: 840-4536760-15

Svrha uplate: Kotizacija za učešće na 1. Nacionalnoj stručnoj i naučnoj konferenciji Aktuelnosti u teoriji i praksi sporta, fizičkog vaspitanja i rekreaciji.

Kontakti za predračune mogu se izvršiti preko Finansijske službe pozivom na telefone:

  • Snežana Malić – 011 3531-076
  • Sonja Isailović – 011 3531-078

Vrednost uplate za učešće na Konferenciji određena je propozicijama Konferencije i zavisi od kategorije njenih učesnika. Cene za svaku kategoriju posebno mogu se videti ispod teksta. Pod kategorijama se podrazumevaju:

  • Nastavnici i saradnici sa matične institucije,
  • Nastavnici i saradnici sa drugih fakulteta i institucija,
  • Studenti,
  • Sportski savezi.